Tűzszertartás

TŰZSZERTARTÁS ÉS TŰZÖN JÁRÁS GYÖNGYÖS HATÁRÁBAN ,
Petrovics Éva Kertjében 2011. szeptember 23.-án, pénteken :

Megközelíthető: a Gyöngyös felől Gyöngyöspata irányába menő műút 18-as km-táblájánál balra lévő földúton. Az autót érdemes a földút elején az 1. diófánál vagy a buszmegálló előtti földúton, a szőlők között letenni! Gyalog kb. 30 perc a Fő tértől a műúton. FONTOS! Lámpát hozzatok magatokkal, mert arrafelé csak a Hold világít, ő pedig éppen fogyóban van.

18:00 A Szertartás kezdete. Lélektisztító rítus. Ráhangolódás a szerre.
19:00 Tűzgyújtás. Tűzszertartás. Közös dobolás és együtt éneklés. Lencsemágia.
Kb.: 20:30 Tűzön járás ( parázson járás )

A szertartást vezetik: Petrovics Éva, Tóth György, Köves Dávid , Szalay György Sándor .
Szervező: Mátra Főnix Közösség ( Petrovics Éva, Szalay György Sándor ).
Információ: +36-30/431-48-17 és +36-30/304-22-21.

FONTOS ! A szervezők segítséget / segítőket várnak délelőttre és délutánra egyaránt :
* délelőttre férfiakat a tereprendezéshez, favágáshoz, kútból való vízkiemeléshez, a farakás felállításához , egyéb előkészületekhez,
* délutánra nőket a szőlőkoszorú készítéshez, lencsefőzéshez, mustkészítéshez, a “Terülj, terülj asztalkám” előkészítéséhez .
Mindenki hozzon magával ennivalót, amit felajánl a közösség számára és elhelyezi a ” Terülj, terülj asztalkám”-on . Ez legyen/lehet gyümölcs ( szőlő, szilva, alma, körte …), pogácsa, aprósütemény stb.
FIGYELEM ! Aki tud, legyen szíves hozzon magával ÚJBOR-t !
Szintén fontos az IVÓVÍZ ( forrásvíz, szűrt víz, ásványvíz ) !
Aki ott akar aludni, az hozzon magával sátrat, polifoam-ot, hálózsákot.
Hozzájárulás a költségekhez: 500,-Ft/ fő .

Gyógyító és harmonizáló mantrák (Égi mesterek ajándékai)

Tisztító:
Isteni Láng, Fényes Egység minden ami Bennem néma Tisztuljon meg Veled, lelkem sötét hozadéka

Életerőt adó:
Éled Bennem a Szeretet, Fény útjára lépek Isten lángja fellobban, mert ÉN VAGYOK az Élet

Szív-lélek harmonizáló:
Lelkem minden fénysugara, apró ikerlángok Egyesülnek Szeretetben, szívem a hazájuk

Megbocsátást adó:
Lelkem Lángja, megbocsátás ami Bennem éled Átölel a Szeretetben, Egységbe hoz Véled ( A mantra közben arra kell gondolnunk, akinek meg akarunk bocsátani)

Befogadást elősegítő: (előtte kérjünk védelmet!)
Isten Szava, Szent Kegyelem árad most le reámLelkem nyitva, szívem tárva, befogadni kíván

Védelmi:
Isten Kardja, Szent Angyala védelmez most Engem Ha szívembe befogadom nincs bűnöm, se terhem Isten Kardja óv, Isten Kardja véd Michael Szívében

Egységbe hozó:
Szívem Lángja Szeretet virága, gyémánt magja ott ragyog Isten az, ki lakik benne és Ő Benne ÉN VAGYOK

Forrás: http://neadjafel.hu/mantra.html

Átváltozás a boldogságos szerelemért

 
Jézus Krisztus nevében, szólítom az Ibolya Láng erejét és fényét!

Michael arkangyal védelmezz, kék-fehér védelmi pajzzsal végy körbe engem, és segíts, hogy szent fényed sugaraiban minden félelmem feloldódjék, mely útját álja annak, hogy boldog szerelmet vonzhassak életembe, és vágj le rólam kérlek fényes kardod erejével, minden régi köteléket, hogy felszabaduljak, s a múltam végleg elengedjem.

Saint Germain és Zadkiel bocsássátok rám az ibolya láng hatalmas átváltoztató erejét, hogy elégjen mindaz, ami akadályozza, hogy boldog párkapcsolatban éljem le életem.

Szabadítson fel az ibolya láng a karmám súlyától, a múlt fájdalmától, csalódásaitól, szenvedéseitől, s mindattól, mi útját álja annak, hogy boldog szerelemre találjak, s megteremtsem és beteljesítsem azt, ami a szívem vágya.

Ibolya láng, lángolj fel körülöttem és bennem s égj, égj, égj!

Szabadíts fel minden gátló energiától, karmikus adósságtól, elutasító gondolati mintáktól, szívem zártságától, elmém és tudatalattim gátjaitól, a múlt keservétől,
szívem fájdalmas emlékeitől, égesd el és váltsd fénnyé, már most.

Hálásan elfogadom és köszönöm ennek teljes erejéből való megnyilvánulását.

A kérést 3x mond ki hangosan szeretettel átitatott szenvedélyes akarattal, s utána legalább 15 percig vizualizáld az ibolya lángot önmagad körül.
 

Forrás: www.angyalforras.hu

Indián és egyiptomi imák

Indián ima:

Uram,
Vezess engem igaz úton!
Add, hogy kezem megbecsülje
mindazt, amit teremtettél.
Hallgatni akarok szavadra.
Tégy engem képessé arra,
hogy mindenben meglássam jelenlétedet:
a virágban éppúgy, mint a kövekben.
Tedd, hogy kezem tiszta legyen,
a szemem pedig fényes,
hogy amikor életem lealkonyodik,
mint a nap az ég alján,
hozzád siessek kitörő örömmel.

***

Egyiptomi ima:

Istenem, bölcsességeddel taníts meg rá,
hogy fény legyek a vakok számára,
hogy melengethessem szívüket és világíthassak
nekik a sötétben mindaddig,
amíg saját tudásuk révén fel nem tudják
szítani tüzüket, hogy végre elhagyhassák
a sötétséget és kinn élhessenek a nap fénye alatt.

Arámi Miatyánk

ARÁMI MIATYÁNK
/az eredeti Miatyánk – ahogy azt Jézus Krisztus az anyanyelvén mondta – magyarra fordítva/

Kozmosz Atyja!
Te teremtettél mindent,
Ami a Fényben mozog.
Gyűjtsd egy pontba fényedet Mibennünk!
Teremtsd most meg
Egységed uralmát,
Hogy a Te Egy – Vágyad
A miénkkel cselekedjék,
Miképpen minden fényben,
aképpen minden alakban is!
Mindennap add meg nekünk,
Amire szükségünk van
Kenyérben és szellemi látásban!
Oldd ki hibáink szálait,
Melyek kötve tartanak minket,
Amiként mi is eloldozzuk
azokat a kötelékeket,
melyekkel másokat tartunk!
Egyesítjük a Mennyet és a Földet.
Teljesítjük igazi célunkat:
A Szeretet hatalmát megcselekedni,
Amely korról korra megújul.
Hittel és bizalommal megpecsételve
Egész lényünkkel megerősítjük mindezt.
Ámen

Építs egy jobb világot! (Ősi ír áldás)

“Áldott legyen a Fény, mely rád világít és mely benned van,
Az áldott napfény sugározzon be téged.
És melegítse fel szívedet, míg úgy nem lobog mint kandallók tüze,
Így minden idegen melegedni jöhet hozzád és minden barátod is,
Sugározzék szemedből a fény, mint ablakba állított
Gyertya fénye, mely a viharban vándorlókat hívogatja.
Áldott legyen a rád hulló lágy eső.
Hulljanak lelkedre a cseppek és csalogassák
A virágokat, hogy illatukkal megteljék a levegő,
De áldott legyen a nagy vihar és rázza meg lelkedet,
Hogy fényesre és tisztára mossa és sok kis tavacskát
Hagyjon hátra, amiben megcsillan az ég kékje
És időnként egy csillag is.
Legyen áldott a föld, az egész földkerekség,
Hogy mindenütt kedvesen fogadjon
Bármerre is vezessen utad.
Legyen puha a föld mikor terhétől fáradtan lepihensz
És legyen könnyű, amikor majd kinn fekszel alatta.
Olyan könnyen terüljön el fölötted,
Hogy lelked kiröppenhessen felfelé
És elérje útja végén Az Istent!”

Himnuszról

Enrico zenei médium által egy új himnuszt kapott a magyar nép, amely így szól:

A Magyar Szent Korona Himnusza

Atya, Fiú, Szentlélek!
Isten, Ember, Szeretet!
Szent a Magyar Korona! Nap! Hold! Föld!
Teremtőnk és Éltetőnk!

Földünk Szent Föld!
Éljen itt a Magyar Nép!
Szent a Magyar Korona!
Áldás, Béke, Szeretet!
Dicső múltunk Új Életre hív!

-*-

Légy boldog Magyar Nép!
Szeretettel éledvén
Gyertek ki a napfényre,
Hol Isten vár!

Hív a Szent Korona – Megszólít:
Éljen minden Magyar!
Téged szólít a Szent Korona!

Dicsőség Tinéktek!
Szent életre ébredjetek fel végre,
Remény éltessen minden Magyart!

-*-
Szent a Magyar Korona!

***

Isten áldása az emberé. Ahová én tartok, abban a világban a magyar ember tudja ezt.
Tisztában van önnön isteniségével, és vállalja a felelősséget a szebb jövője megteremtéséért.
Nem küzd az ellenséggel, hanem Mihály példájára, a szeretet határtalan erejének tudatában átszereti, jóvá szereti azt. Ahová én tartok, abban a világban a magyar nép nem az, akit a balsors régen tép, hanem az, aki büszkén vállalja küldetését, isteni sorsának beteljesítését.
Aki ismeri és magáénak érzi ezt a himnuszt, velem tart ebbe a világba.
– KövesD’AviD –

***

A Szent Korona himnuszán kívül ezt is érdemes ismerni:

 
Ősmagyar himnusz
 
Országok országa, Törvénytudás népe,
Napkelet s Nyugat közt
A világnak fénye,
Nagy a te nemzeted,
Nagy a te végzeted,
Oly messze magasztos,
Hogy föl sem érheted.

Mint a magas mennység,
Szíved mérhetetlen,
Életed gyökere
Szent és sérthetetlen,
Hegyek, árnyas erdők,
Hős föld büszke népe,
Ez a te sorsod
Ősi öröksége:

Erős, gazdag vár vagy,
De az örök törvényt,
Amit Isten rád szabott,
Vállalnod kell önként,
Hogy beteljesüljön
Győzelmes küldetésed:
Úr oltára te vagy,
Emeld fel a fejed!

 

Versek

Ég, ég, tűz van, ég a város!
A lángok az égig érnek!
Elhamvad már ház és város,
S utcái a régi reménynek.
Izzó zsarát tengerében
Éled már a FŐNIX,
Éled a Főnixmadár!
Tűz az ágya, benne alszik,
Hamu rejtekében fészkel.
Onnan éled újra ő!
Új élete reményében
Szárnyát bontja, bontogatja.
A pusztulás mindig új reményt hoz,
Fiatalt, frisset, szárnyalót, a világváltót.
Magosra törő, mint tűzből születő,
Hamvából támadó Főnixmadár.
Tápláld, etesd, szeresd ÖN-MADAR-adat!

***

Neved nékem az IMA.
Suttogom reggel,
Suttogom este.
Szám alig mozdul már,
Halkan szól, ne hallja más.
Terjed a légben,
Száll fel az égbe.
S hogy ki vagy te mégis,
Nem tudom.
Még én sem ismerlek.
Talán nem is létezel?
Lélektársad szeretnék lenni,
Veled örökké itt és máshol pihenni.
Veled lenni újra és tovább,
Míg a Világ kerek!
Én így leszek eggyé, egésszé,
Örökkön, örökké s veled.

A verseket írta: Palumbéli Zsuzsanna

Őrizzünk egy látomást az Emberiségért

Válassz egy vagy több látomást amit erősíteni szeretnél pozitív gondolataiddal:
(És hozd létre a saját látomásaidat is)

Az emberek mindenhol helyes döntéseket hoznak, inspirálva a magasabb Énjük által.

Az emberek mentálisan tiszták, érzelmileg csendesek és spirituálisan éberek.

Mindenki összeköttetésben van a kreativitásával, az erejével, a bátorságával és a bölcsességével.

Egy új, még soha nem látott szintje van jelen az együttműködésnek, a csapatmunkának, és a megosztásnak.

Az emberiség megtapasztalja egy áradatát a szeretetnek, új ötleteknek és lelki kapcsolódásoknak.

Él a remény, az optimizmus, és a pozitív jövőkép.

Az emberek tudják, hogy az univerzum barátságos és mindig nekik dolgozik.

Az emberek hisznek a jólétben, és képesek megteremteni azt a saját életükben.

Az emberek segítőkészek a rászorulókkal és nagylelkűek a segítség adásban és megosztásban.

A kritikát felváltja a megértés, a szeretet és az együttműködés.

Minden fénymunkás a fény, a remény, az inspiráció és a bátorság egy kisugárzó pontjává válik.

Az emberek mindenhol felébresztik a fénytestüket.

Az emberiség együttműködik az Isteni Akarattal.

Az emberiséget megvilágosodott emberek vezetik, éppen azok, akik a vezető pozíciókban vannak.

A határok az emberek, nemzetek és fajok között eltűnnek.

Az emberek tudják hogy egységben léteznek egymással, a növényi, állati és ásványi királyságokkal.

Az elkülönülés helyett közösség, az egyedüllét helyett barátságok születnek.

Minden ember szabadon követi és éli meg a magasabb tervet.

Az emberiség tudatossá válik a magasabb céljaira.

Minden egyes ember kiterjeszti a tudatosságát, felébreszti a saját igaz látomását és kifejleszti élete minden területén a lélekből fakadó igaz cselekvést.

Az emberek személyisége egy eszközzé válik a lélek szeretetének fényének és akaratának a megvalósítására.

Minden ember megbecsüli a Földet, harmóniában él vele és a rajta lévő élet minden formájával

Az emberiség terve minden gyönyörűségében és tökéletességében megvalósul.

Forrás: www.orindaben.com