Kryon üzenete a magyarokhoz – Lee Carrol közvetítésében

Kryon üzenete a magyarokhoz

 

Elhangzott 2009. szeptember 12-én Budapesten a Kryon Rendezvényen.

Kryont, Lee Carrol közvetítette, a magyar szinkrontolmácsolást Verrasztó Annamária végezte. Az írott verziót, és adaptációt,Szénási Kata készítette.

KRYON: Üdvözöllek Benneteket, Kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól.

Megint el kell, hogy mondjam, ismerlek Benneteket. Ez nem azt jelenti, hogy tudom a neveteket. Tudom, ki van itt. Tudom, kik vagytok Ti. Pontosan erről fogunk ma este beszélni. Talán ez olyasmi, amire nem számítottatok. Olyan üzenet következik, amely nem egy nyugati üzenet. Lehet. hogy néhányan összezavarodtok majd. Tehát kérjétek a Hármas nyelv ajándékát, amelyről beszéltünk. Gondosan elemezzétek a szavakat és érezzétek a velük áradó érzelmeket. Mert ezután az este után, megértitek a humanizmus magyarázatát.
A humanizmus kiegészítve az istenivel. Humanizmus a belső mester tudattal.
A humanizmus, amely egy bizonyos területre jellemző. Ilyen humanisztikus üzenetet egy nyugati területen soha nem adnánk át. Kryon nem egy nyugati lény. Igen, az üzenetet egy nyugati hozza el nektek, de ő csak a katalizátor. Csak meglök egy labdát, amely magától gurul tovább. Ez minden, amit ő tesz. Remélhetőleg ez a labda a megértés és a bölcsesség maga. És körbe gurul a közönség sorai közt. Talán azokhoz is eljut, akik most csak hallgatnak minket, de nincsenek itt a közönségben. Most következzék az este első Kvantum Tanítása. Vannak olyanok, akik hallgatják a hangomat, de nincsenek itt a teremben. Azok számára, akik most itt vannak ez még nem történt meg, de akik hallgatják, mégis a mostban tapasztalják a történést. Kedves Emberek, akkor most döntsük el, kinek a mostja, jelene a valóság? Vajon azoké, akik most itt ülnek a székben, vagy azoké, akik az üzenetet később hallgatják meg? Tehát kedves emberek, ti mindannyian valaki másnak, a múltja vagytok, valakinek, aki ezt később hallgatja majd meg, az ő mostjában. A válasz a kérdésre az, hogy mindkettő valóságos jelen. Számomra, akit Kryonnak hívnak jól látható, hogy ki fogja ezt meghallgatni a jövőben. Tehát kedveseim, akik majd később halljátok ezt az üzenetet, Nektek is ugyanúgy szól, Benneteket is ismerlek. Úgy ismerlek Benneteket, mint családtagokat. Egy összetett üzenetet hozok Nektek, amelyet ilyen formában kell, hogy átadjak, hogy az igazi hatása kiteljesedjék.

Ismét a DNS –ről lesz szó. Kryon, mondták néhányan: Mi a fontos veled és a DNS-sel kapcsolatban? Miért adsz nekünk biológia órákat? Miért beszélsz nekünk az emberi test molekuláiról? Mi szakrális útmutatásért jöttünk és te a biológiáról beszélsz. Amit mi most átadunk, már átadásra került korábban, részben, angol nyelven, ám magyarul még soha. Ezt most kell meghallanotok. A saját nyelveteken. Azoknak, akik tudnak angolul, ez részben ismétlésnek tűnhet, ám az üzenet egésze nem, csak a nyugati része lehet ismétlés. A DNS-ről beszélek. Kryon következő könyve a tizenkettes könyv lesz. És úgy tettem, hogy a Társam még ne tudja befejezni ezt a könyvet. Most már azt is tudja, miért. Most fogom felfedni, a ti fületek hallatára. A számok energiát hordoznak. Ez egy tizenegyes év, 2009 egy tizenegyes év, a tizenegy mesterszám, amely (felv-. meg-) világosodást jelent. Kombinálva a 9-essel, amely a végén található, s mely a beteljesedést jelenti. Így lesz a megvilágosodás beteljesedése. Ennek az évnek véget kell érnie, mielőtt a könyv befejeződne. Ebben az évben a DNS-ről szóló tanítás a fontos. Ez az ember kvantum természetének feltárásának éve. Ezt a tanítást szándékozunk átadni ma nektek. Természetesen nem a DNS teljes magyarázatát, hanem azt a részét, amelyet fontos hallanotok. Ezt fogom most elmondani. A ti DNS-etek egy tervrajz, amely ezen a bolygón való teljes létezéseteket rögzítette. Nem csak biológia, nem csak a gének, de tartalmaz óriási mennyiségű szakrális információt is. Több trillió molekulát tartalmaznak a DNSeitek a testetekben. Mindegyik azonos és együtt dolgoznak, ez a legnagyobb egyedi család, amellyel rendelkeztek, és ez vagytok Ti . És ebben a DNS-ben bezárva, 90%-ban kvantumok találhatók. Figyeljetek, a DNS molekuláinak 90 % szakrális természetű. Csupán 3, vagy 4 esetleg 5 % függ össze az emberi testtel. Hasonlítsátok össze az ötöt és a kilencvenet! 90% -ban szentségesek vagytok! Arra kértem a Társamat, hogy ezt világosan mondja el, mert a kvantumság magyarázata nem könnyű dolog. Két dolgot szeretnék tisztázni ma este. Mielőtt a következő részhez érünk, ezt hallanotok kell.

A következő magyarázat szakrális, örömteli az előadása, mert elárulja nektek, hogy kik vagytok. Figyeljetek, talán nem feltétlenül várjátok el, hogy a történelem a DNS-etekben szerepeljen. De van ott valami, valami hatalmas, amelynek az első része, a rendszer. Egy kvantumrendszer. Egy kvantumrendszer, amely könyörög, hogy használjátok. Meg kell értsétek, hogy a kvantum természetű dolgoknak, nincs meghatározott méretük. Ami ti láttok, az egy molekula, ám a Szellem ugyanazt egy hegy méretű dolognak is láthatja. Ez attól függ, hogyan használjátok. Nincs annál nehezebb, mint egy lineáris embernek elmagyarázni, hogy a kvantummező hogy működik. Óriási erő rejlik a DNS-etekben. A Társam holnapi előadássorozata ezt majd feltárja nektek. De egyelőre azt akarom elmondani, hogy benne foglaltatik a rendszer. Ehhez a rendszerhez kapcsolódva ott a második rész. Ez mindössze két rész abból a rengetegből, amelyről majd egy másik alkalommal beszélünk. A második rész, az Akasha Krónika. Az összes eddigi életetek, az összes eddig felhalmozott energiád ezekből az életekből, az összes epifánia, spirituális tanulás. Az összes tragédia és bántó esemény, az összes öröm, az összes szeretet, ott van, kvantumállapotban, és ezek hatnak rátok. Most erre térnék rá. Nem választhatod külön a kvantum Akasha Krónikától, nem választhatod külön a rendszert, amely kvantum.

A DNS-etek egyik legnagyobb ajándéka, hogy egy olyan energiarendszert használ, amely minden lény birtokában van, aki erre a bolygóra érkezik. Ha ezt a rendszert helyesen, tisztán használják, és teljességében megértik, az ember megváltoztathatja a gondolkodását. Az emberi lény megváltoztathatja a saját molekuláris szerkezetét, a rendszert használva. Az emberi lény megteremtheti a belső Mester természetét, ezen a rendszeren belül. Ez mindig is adva volt. Csakhogy egyedül most, a változások eme korszakában került ez felfedésre. Az ember most fedezi fel, hogy hogyan képes használni ezt a rendszert és hogyan férhet hozzá a saját Akasha Krónikájához. Most jön a legnehezebb dolog, amit csinálni fogok. Azt mondják, hogy egy ember Akasha Krónikája az előző életeit tartalmazza. Az interdimenzionális rendszer, amelyet épp leírtam, úgy tűnik olyan, amelyet a valós időben használhatunk. Most mondok olyasmit, ami senki nem fog megérteni a Hármas Nyelv használata nélkül. A rendszert úgy alkották meg, hogy azt a jelenben, a jövőben és múltban is lehessen használni. Nem arra tervezték, hogy ti a jelenben használjátok. mert az az Akasha Krónika csupán egy kis részéra hatna ki, a jelen életre. Amelyet most éltek. A rendszert arra tervezték, hogy az Akasha Krónikában szereplő összes életetekben használhassátok. A rendszert úgy tervezték, hogy általa múltat is meg lehessen érinteni. És onnan felhozhassátok azokat a dolgokat, amelyre most van szükségetek. Ezt nem értitek. A rendszer azért is jött létre, hogy a jövőtöket is megérinthessétek általa. Kryon, hogy érinthetnék meg valamit, ami még nem is létezik? Ó, dehogynem létezik, csak nem lineáris módon. Ki vagy te? AZ vagy, aki itt ül a székben? Vagy egy része vagy annak a több száz életnek, amelyet látok az Akasha krónikádban? Ezek közül melyik vagy? Én melyikőtökhöz szóljak, ha hozzád beszélek? Figyeljetek, ott ültök a széketekben, és a saját ősötök vagytok, itt a térségben. Én kvantumállapotban vagyok, melyik részetekhez beszélek? És most nehezedik a helyzet, hiszen látom a jövő potenciáljait is. Látom a következő életeteket és az azutániban rejlő potenciálokat. Fogalmatok sincs, el sem tudjátok képzelni, mi lehet ott. Akkor most melyikhez beszélek? A fejlődést látom, ahogy rátok nézek, a fejlődés szemszögéből nézek rátok. Kivé váltok majd? Ez nem egy nyugati üzenet. Ha ezt nehéz volt követni, akkor hallgassátok ezt: Az Akasha Krónika nem az elmúlt Életek feljegyzései,hanem az Élet feljegyzése, mert kvantumállapotban nincs olyan, hogy múlt,nem létezik olyan sem, hogy jövő. Ezért az Akasha Krónika, amely a DNS-etekben található tartalmazza a következő és az azt követő, és az azt követő Életetek potenciáljait. Mondok két példát, hogy megértsétek, miről beszélek, és mit akarok mondani. A társam ma megmutatott nektek egy ábrát egy sínről, lineáris ábrázolás ez, amely egy irányba halad, előre, jelképezi az időt, a leglineárisabb dolgot, amellyel rendelkeztek. Ha ezt az elképzelést alkalmazzátok az Akasha Krónikátokra, akkor a jelenlegi életetek a vonat motorja. Az előző életeitek pedig a mozdony után vannak kötve sorba. A ti korlátolt lineáris gondolkodásotok szerint egy száz vagy 300évvel ezelőtti élet nagyon messze van már. Gondoljatok bele, hogy a háromszázadik kocsi milyen messze van már. Nos, hát így látjátok ti az előző életeiteket. Most hadd adjak át egy másfajta elképzelést. Csináljatok egy körpályát, ahol csupán 300 kocsinak jut hely. Mindig is körbe mennek. Most bármelyik élethez visszanyúlhatsz, hiszen, mind körbejárnak. Ez egy kvantumvonat. És még fel sem hoztam a jövő kérdését, igaz? Szeretném, ha megszoknátok, hogy az előző életek számunkra hogyan mutatkoznak meg. Ők csak egy ízét jelentik egyetlen egy életnek. A ti felsőbb énetek ugyanaz, minden egyes életetekben. Mi egyetlen Léleknek látunk benneteket, egy öreg léleknek, akinek sok inkarnációja volt. Mi nem annak látunk, aki itt ül a székben. Mi nem úgy látunk benneteket, kedves hallgatóság, mint egyetlen ember, aki itt ül egy székben. Tehát az Akasha kvantuum. És ezért magába kell foglalnia annak a potenciáljából is egy ízelítőt, amivé válhattok majd. Miért mondod ezt nekünk Kryon? Mert minden egyes ember ezzel az adottsággal érkezik, és a tudatotok válaszol erre. Minden, amit tettetek, és mindannak a potenciálja, amelyet tehettek része annak, akik vagytok. Mi a ti kulturális vonalatok? Miért vagytok itt Magyarok? Lehetséges-e , hogy a Magyaroknak nagyon régóta volt már egy kulturális intuíciójuk arra nézvést, hogy mit kellene tenniük? Egy kvantumintuíció? Az alapján, amit a rendszer ad nektek. Lehetséges ez? Hogy valamit meg kellene tennetek, amit még nem vittetek véghez? Ez a jövőbeli potenciál bármilyen szinten is kihat rátok? Nem azt kérdem, hogy azért vagytok-e itt, hogy a Földnek segítsetek. Ennél sokkal egyszerűbbet kérdezek: Mit súg az intuíciótok, ahogy itt ültök a székben? Öreg Lelkek nézzétek az egészet, láttok valamit?

Kihez beszélsz most Kryon, hiszen sokan vagyunk most itt, lehet, hogy nem is magyarként kellene megszólítanod minket. Ne intellektualizáljátok azt, ami következik. Mert a ti magyarként való besorolásotok, nem az elmúlt idők háborúi, korlátozásai alapján történik. Légy óvatos, Társam, ezt pontosan add át! Jelent nektek valamit az a szó, hogy Kárpát-medence? A Társam nem is tudja ez mit jelent, ez most nem egy nyugati üzenet. Ez egy vidék energiájáról szól, amit éreznek azok, akik most itt ülnek. És valami, amit véghez kell vinnetek. Van egy óriási fejlődés most a bolygón. És ezt tudatosítanotok kell. Mert az elmúlt 20 évben ez megteremtette a szabad magyar fogalmát. Most először, 50 év után, szabadon továbbléphettek a spiritualitás egy következő szintjére. Talán egy szintre, amit már éreztek is, néhányan annyira erősen érzitek már, hogy szinte teherként nehezedik rátok a késztetés, hogy tegyetek valamit. Lazítsatok. Tudjátok ez kvantum. Van idő. Értitek? De most átadom nektek az igazságot.

A bolygón egy változás zajlik, amely kettéválasztja a régi és az új gondolatokat. Ez nem egy nyugati üzenet. Mert az igazságot mondom nektek. A Társam nem is sejti ezt. A ti Akasha Krónikátok oly sok szenvedéssel teli életet tartalmaznak, oly sok csalódással teli, árulással és halállal teli életet. Az európai tudat nagy része azt érzi, hogy szenvedésre született csak. Nem számít ,mi történik, ti mindig áldozatok vagytok . Ez az uralkodó nézet. Ez már régi és semmi köze nincs a spirituális jövőtökhöz, de továbbra is rátok nehezedik. Tudjátok, hogy igazam van, ugye? Mit tanítottak a szüleitek nektek? Mindegy mit hoz a történelem, ott az érzés, ugyanaz történik ismét, nincs hatalmatok felette. Szenvedésre születtetek. Azt mondom én nektek, ahogy rátok nézek, a család eme csoportjára, ez egyszerűen nem igaz! Mi az, amit ti is éreztek, láttok? Úgy érzitek, hogy szenvedés közeleg? Nincs benne fény, ígéret? Lesznek, olyanok, akik meghozzák majd a döntést: hogy Új Magyarként gondolkozzanak. Megszabadulván a régi terhektől és szenvedésektől, a szüleik energiáitól, amely nem tiszteletlenség. Ők lesznek az elsők, akik ünnepelni fogják a szabadságot. A gondolat szabadságát, hogy mehessetek és tehessétek a dolgotokat! De Kryon, mit kellene tennünk? ( Lee ledönt egy gyertyát) Hát semmiképp nem az, hogy ledöntsetek egy gyertyát.(nevetés) Hadd mondjam el, egyre izgatottabbá válok. Ezen a helyen, a spirituálisan fejlett Emberek előfutárai vannak. Mindenki egy evolúciós lény, és Európa számára egy spirituális mérföldkövet jelöltök ki. Új folyamatokkal, új közvetítésekkel, új gyógymódokkal. Mindez itt történik. Ebben a tudatban, amit Magyarországnak neveztek. Nos, ez milyen érzés? Igazul cseng ez a számotokra? Néhányan ezzel a sejtéssel születtetek.

De Kryon, milyen lesz ez, és milyen hamar következik be? Ez rajtatok múlik, hogy hogyan tudjátok félresöpörni a régi energiát. Hogy mire tanítjátok majd a gyerekeiteket. És ha már a gyerekeknél tartunk, ők nem fogják elfogadni a régi gondolkodást. Lesznek problémáitok velük, mert nem ismerik már a régi utakat, csak a potenciálokat látják, és nem fogadják majd el a régi módszereket. Talán ezt már észre is vettétek. Rendben.

Van egy pár tanácsom, a számotokra. Ha ezt a folyamatot gyorsítani szeretnétek, az első dolog: szabaduljatok meg a régi gondolkodásmódtól. Ez már nem ti vagytok, nem vonatkozik erre az országra, térségre, vagy Kapura. Csak útjában áll ennek az Akasha Krónikabéli tudásnak, amelyben ott a potenciálotok. Hajítsátok ezt el! Úgy érzitek veletek született, túl erős? Túl késő? Túl öregek vagytok hozzá? Nem! Bárcsak látnátok, amit én látok! Igazság rejlik abban az intuitív elképzelésetekben, amelyet önmagatokkal kapcsolatban éreztek. Lassan megyek, Társam fontos, hogy jól add ezt át. Szeretném, ha ezt ugyanúgy közelítenétek meg, ahogy a szeretetet közelítitek meg. Amit elmondtam nektek, az intuícióitok arról, hogy kik is a magyarok és kivé válhatnátok, nagyon is helytálló. Különben nem lennének ilyen intuícióitok. Nem arról van szó, amit tettetek, hanem arról, hogy kik vagytok. Nem a történelmetekről szól, hanem annak a kvantumpotenciáljáról, akikké válhattok. És ha a szeretet jellemzőit alkalmazzátok, akkor könnyen megy majd. A szeretet elsődleges tulajdonsága, hogy csendes. Közelítsétek meg ezt csendesen és alázattal. Nézzétek meg a bolygó Mestereit, ők nem kiabáltak, sosem álltak az Világ elé így: Tudod, szerintem én egy Mester vagyok! És azt hiszem, tudnotok kell, hogy én egy Mester vagyok! Tehát akkor a homlokomra írom: MESTER! A mesterek nem így tettek. Nézzétek meg a bolygó mestereit, ők csendesek voltak. És a Mester-ségük éppen ebben rejlett. Ha a Magyaroknak van valami tanítása Európa számára, akkor azt Európa meg fogja látni. Anélkül, hogy a homlokotokra kellene írnotok. Ezzel összezavarlak benneteket? A szeretet sohasem kérkedik. Nem büszkélkedik így: Nekem van valamim, ami neked nincs! A mesterek úgy jöttek a bolygóra, hogy nem mondtak ilyet: Nézd, én mi mindenre vagyok képes! Egyikük sem mondott ilyet. Ők csak megtettétek. Csak cselekedtek. Most már tisztul a kép? Mi lehet az, amit a magyarok képesek lehetnek itt véghezvinni? Talán valóra válthatják azt a gyönyörű elképzelést, hogy a Tudat megváltoztatható, megmutatván ezt Európa számára. Úgy terjedhet ez a változás, mint ha ragályos lenne, mert örömteli lesz. Talán a magyarok lesznek azok, akik megtörik a szenvedő európaiak paradigmáját. Nem érzitek? Hisz az intuíciótokban ez a föld mesél erről. Néhányan pontosan tudjátok, hogy miről beszélek, látjátok ez nem egy nyugati üzenet. A Mesteri lét. A szeretet csendes, alázatos. A szeretetnek nincsenek céljai, tervei. Mikor fog ez bekövetkezni, Kryon? Hadd írjam be a naptáramba! Ne tegyétek! Hadd növekedni csendesen. Nem kell megszervezned! Figyeljetek, nem kell szervezkednetek! Mert a szervezkedés, már tervezés és már elvárással teli, és ráerőltetitek másokra. Melyik általatok ismert Mester erőltette rá másokra a szeretetét? A Mesterek ezen a bolygón csak álltak. És az üzenetüket azért fogadták el, mert igazak voltak. Milyen szervezkedéseket láttok az ezoterikus berkekben, ma a bolygón? Láttok egy egyházat? Nem! Van egy tan? Nincs. Van próféta, akiit dicsőíteni kell? Nincs. Vannak –e iskolák, ahol ezt tanulhatod? Nem. Sem világszerte, sem városszerte, és mégis milliók ébrednek fel, követvén az intuíciójukat. Talán, talán, lehet, hogy Isten hatalmasabb, mint gondoltátok. Nincs szükségetek semmilyen Szervezetre, mert a DNS-etekben ott van a Mesteri minőség. A negyedik tulajdonsága a szeretetnek a Bölcsesség, amivel megérti a másik hármat. (nevet) Ez összezavar Benneteket? Kryon, azt mondtad, hogy gondolkozzunk másként? Legyünk csendesen, és ne beszéljünk erről másoknak? Hogy ne szervezkedjünk? Pontosan ezt mondtam. Ezek kvantum utasítások. Meg tudjátok csinálni? Ha meg tudjátok..valami történni fog. Az energia elkezdi felépíteni magát, az információ el fog terjedni. Az evolúciós lények, akik vagytok, pedig kiemelkedik. Rájöttök, hogy működik a rendszer és elkezditek használni, hogy kiegyensúlyozzátok a Lelketeket, és az majd kiegyensúlyozza az Akashát. És megvalósítja a Teremtéseiteket. Elküldöm nektek ezt az üzenetet, amely azt jelenti, hogy mindaz, amit ma elmondtunk nektek, az a tiétek. Átadtam nektek, minden további magyarázat nélkül, hadd végezze a hármas nyelv azt, ami hátravan. De sokan megkaptátok azt, amiért jöttetek. Nem azt az üzenetet, amit vártatok, nem egy nyugati üzenetet. Áldott legyen mindenki, a közönségben, aki megértette és tudomásul vette az üzenet. A kvantumbölcsességet használjuk, hogy megkezdődjön a lassú eltávolodás a régi paradigmától. És a magot itt vetjük el. Ti ezt éreztétek. Kedves magyar családom. Nagyon hosszú ideje vagyok veletek. Láttalak benneteket a küzdelmek során, a szüleiteket, és nagyszüleiteket, láttam az ősöket, akik ezen a földön éltek. Nem érdekes, hogy ők is ugyanezt érezték? A különbség köztük és köztetek, az hogy, ti érhetitek el a változást ebben, itt a küszöb előttetek. E helyről távozzatok másként, mint akiként idejöttetek. Mindaz, amit ma mondtam, igaz. Engedd meg, hogy az intuíciód megsúgja neked. Hadd fogjon kezet az intuíciód azzal, amit ma mondtam. És most büszkébben keljetek fel a széketekről, mint ahogy leültetek oda. Mert mindaz,a miről intuitíve azt éreztétek, hogy lehetséges, az valóban az. Vigyétek véghez a változást, amiért idejöttetek. Ne lepődjetek meg, ha néhányan nem fogtok ma igazán jól aludni. Van egy sor angyal, akik kísérnek majd benneteket, amint kiléptek ezen az ajtón, és ahogy a múltban mondtuk, néhányan közülük nagyon örülnek az új lehetőségeknek, amelyeket az új tudatoddal hozhatsz. Ne lepődjetek meg, ha a hálószobátokban, ma este buli lesz. Csak mert szeretünk benneteket! Különben miért is ünnepelnénk ezt? Ennek a bolygónak nagy lehetősége van egy óriási fejlődésre, és én a mély változás előmozdítói előtt ülök most. Ezt akartuk elmondani. Ez minden, amit mondani fogunk ma. És ez így van.

Forrás: http://www.azujenergia.hu

Vélemény, hozzászólás?