Átváltozás a boldogságos szerelemért

 
Jézus Krisztus nevében, szólítom az Ibolya Láng erejét és fényét!

Michael arkangyal védelmezz, kék-fehér védelmi pajzzsal végy körbe engem, és segíts, hogy szent fényed sugaraiban minden félelmem feloldódjék, mely útját álja annak, hogy boldog szerelmet vonzhassak életembe, és vágj le rólam kérlek fényes kardod erejével, minden régi köteléket, hogy felszabaduljak, s a múltam végleg elengedjem.

Saint Germain és Zadkiel bocsássátok rám az ibolya láng hatalmas átváltoztató erejét, hogy elégjen mindaz, ami akadályozza, hogy boldog párkapcsolatban éljem le életem.

Szabadítson fel az ibolya láng a karmám súlyától, a múlt fájdalmától, csalódásaitól, szenvedéseitől, s mindattól, mi útját álja annak, hogy boldog szerelemre találjak, s megteremtsem és beteljesítsem azt, ami a szívem vágya.

Ibolya láng, lángolj fel körülöttem és bennem s égj, égj, égj!

Szabadíts fel minden gátló energiától, karmikus adósságtól, elutasító gondolati mintáktól, szívem zártságától, elmém és tudatalattim gátjaitól, a múlt keservétől,
szívem fájdalmas emlékeitől, égesd el és váltsd fénnyé, már most.

Hálásan elfogadom és köszönöm ennek teljes erejéből való megnyilvánulását.

A kérést 3x mond ki hangosan szeretettel átitatott szenvedélyes akarattal, s utána legalább 15 percig vizualizáld az ibolya lángot önmagad körül.
 

Forrás: www.angyalforras.hu

Indián és egyiptomi imák

Indián ima:

Uram,
Vezess engem igaz úton!
Add, hogy kezem megbecsülje
mindazt, amit teremtettél.
Hallgatni akarok szavadra.
Tégy engem képessé arra,
hogy mindenben meglássam jelenlétedet:
a virágban éppúgy, mint a kövekben.
Tedd, hogy kezem tiszta legyen,
a szemem pedig fényes,
hogy amikor életem lealkonyodik,
mint a nap az ég alján,
hozzád siessek kitörő örömmel.

***

Egyiptomi ima:

Istenem, bölcsességeddel taníts meg rá,
hogy fény legyek a vakok számára,
hogy melengethessem szívüket és világíthassak
nekik a sötétben mindaddig,
amíg saját tudásuk révén fel nem tudják
szítani tüzüket, hogy végre elhagyhassák
a sötétséget és kinn élhessenek a nap fénye alatt.

Ima a Szent Szellemhez

Kérem a Szent Szellemet, hogy jöjjön le ide, és hasson át engem!

Kérem a Szent Szellemet, hogy jöjjön le ide, és hasson át engem!

Kérem a Szent Szellemet, hogy jöjjön le ide, és hasson át engem!

Kérem a Szent Szellemet, hogy bocsássa meg a tévedéseimet, amelyek emberi mivoltomból fakadnak!

Kérem a Szent Szellemet, hogy bocsássa meg azt, amikor elfeledem, hogy minden Ő belőle ered és javítson ki amikor azt hiszem, hogy a cselekedetem nem Ő belőle ered!

Kérem a Szent Szellemet, hogy bocsássa meg azt, hogy nem tudom úgy szeretni magam és a világot, ahogyan Ő szeret engem és a világot!

Kérem a Szent Szellemet, hogy jöjjön le ide, és hasson át engem most!

Kérem a Szent Szellemet, hogy jöjjön le ide, és hasson át engem most!

Kérem a Szent Szellemet, hogy jöjjön le ide, és hasson át engem most!

Köszönöm.

Nyilatkozás

Elmondva pár szóban, mire vágynak sejtjeim,
Az emberi érzelmek legmélyebb szintjein,

Ahol nincsen más vágy, csak a létezés maga,
Ott hangzik el tisztán az ég hívó szava:

Élni és éltetni, ragyogni, hogy lássátok
Hogyan hívja létbe a fény a virágot.

Tükröződni tágra nyílt angyali szemekben,
S felolvadni végleg az igaz szerelemben!