Gyógyító és harmonizáló mantrák (Égi mesterek ajándékai)

Tisztító:
Isteni Láng, Fényes Egység minden ami Bennem néma Tisztuljon meg Veled, lelkem sötét hozadéka

Életerőt adó:
Éled Bennem a Szeretet, Fény útjára lépek Isten lángja fellobban, mert ÉN VAGYOK az Élet

Szív-lélek harmonizáló:
Lelkem minden fénysugara, apró ikerlángok Egyesülnek Szeretetben, szívem a hazájuk

Megbocsátást adó:
Lelkem Lángja, megbocsátás ami Bennem éled Átölel a Szeretetben, Egységbe hoz Véled ( A mantra közben arra kell gondolnunk, akinek meg akarunk bocsátani)

Befogadást elősegítő: (előtte kérjünk védelmet!)
Isten Szava, Szent Kegyelem árad most le reámLelkem nyitva, szívem tárva, befogadni kíván

Védelmi:
Isten Kardja, Szent Angyala védelmez most Engem Ha szívembe befogadom nincs bűnöm, se terhem Isten Kardja óv, Isten Kardja véd Michael Szívében

Egységbe hozó:
Szívem Lángja Szeretet virága, gyémánt magja ott ragyog Isten az, ki lakik benne és Ő Benne ÉN VAGYOK

Forrás: http://neadjafel.hu/mantra.html

Himnuszról

Enrico zenei médium által egy új himnuszt kapott a magyar nép, amely így szól:

A Magyar Szent Korona Himnusza

Atya, Fiú, Szentlélek!
Isten, Ember, Szeretet!
Szent a Magyar Korona! Nap! Hold! Föld!
Teremtőnk és Éltetőnk!

Földünk Szent Föld!
Éljen itt a Magyar Nép!
Szent a Magyar Korona!
Áldás, Béke, Szeretet!
Dicső múltunk Új Életre hív!

-*-

Légy boldog Magyar Nép!
Szeretettel éledvén
Gyertek ki a napfényre,
Hol Isten vár!

Hív a Szent Korona – Megszólít:
Éljen minden Magyar!
Téged szólít a Szent Korona!

Dicsőség Tinéktek!
Szent életre ébredjetek fel végre,
Remény éltessen minden Magyart!

-*-
Szent a Magyar Korona!

***

Isten áldása az emberé. Ahová én tartok, abban a világban a magyar ember tudja ezt.
Tisztában van önnön isteniségével, és vállalja a felelősséget a szebb jövője megteremtéséért.
Nem küzd az ellenséggel, hanem Mihály példájára, a szeretet határtalan erejének tudatában átszereti, jóvá szereti azt. Ahová én tartok, abban a világban a magyar nép nem az, akit a balsors régen tép, hanem az, aki büszkén vállalja küldetését, isteni sorsának beteljesítését.
Aki ismeri és magáénak érzi ezt a himnuszt, velem tart ebbe a világba.
– KövesD’AviD –

***

A Szent Korona himnuszán kívül ezt is érdemes ismerni:

 
Ősmagyar himnusz
 
Országok országa, Törvénytudás népe,
Napkelet s Nyugat közt
A világnak fénye,
Nagy a te nemzeted,
Nagy a te végzeted,
Oly messze magasztos,
Hogy föl sem érheted.

Mint a magas mennység,
Szíved mérhetetlen,
Életed gyökere
Szent és sérthetetlen,
Hegyek, árnyas erdők,
Hős föld büszke népe,
Ez a te sorsod
Ősi öröksége:

Erős, gazdag vár vagy,
De az örök törvényt,
Amit Isten rád szabott,
Vállalnod kell önként,
Hogy beteljesüljön
Győzelmes küldetésed:
Úr oltára te vagy,
Emeld fel a fejed!

 

Legbenső félelmünk

“Legbenső félelmünk nem az, hogy alkalmatlanok vagyunk.
Legbelső félelmünk az, hogy hatalmunk nem ismer mértéket.
Nem sötétségünk, hanem ragyogásunk ijeszt leginkább.
Azt kérdezzük magunktól: Ki vagyok én, hogy csillogásommal másokat elkápráztassak?
Miért ez a kishitűség?
Isten gyermekei vagyunk. Ha kicsinyek maradunk, azzal nem szolgáljuk a világot.
Senki előtt nem nyitunk új utat azzal, ha törpévé tesszük magunkat, nehogy mások elbizonytalanodjanak mellettünk.
Arra születtünk, hogy kinyilatkoztassuk a bennünk lakozó Isten dicsőségét.
Mert ő nemcsak némelyikünkben, de mindegyikünkben ott lakik.
Amikor engedjük világítani saját fényünket, önkéntelenül lehetővé tesszük másoknak, hogy ugyanezt tegyék.
Amikor megszabadulunk félelmünktől, jelenlétünk automatikusan felszabadít másokat.”
(Marianne Williamson)